guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฟรี

ผ่าตัดทำหมัน-สุนัขและแมว-01.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2564 เน้นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ สัตว์ต้อยโอกาส และวัตว์กลุ่มเสียงในพื้นที่ทีมีประวัติการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ วัดบูรพา
ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ วัดกุดคูณ
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ วัดทุ่งศรีเมือง
ครั้งที่ 4 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ บ่อบำบัด

ขอเชิญผู้ที่สนใจนำสุนัขและแมว เข้ารับการผ่าตัดทำหมันฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสุนัขและแมวควรมีอายุ 7-10 เดือน ขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด วันละ 40 ตัว เท่านั้น จำกัด 2 ตัว ต่อ 1 เจ้าของ เพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากเน้นสุนัขแมวของวัด และไม่มีเจ้าของจำนวนมาก ที่ต้องให้บริการเป็นลำดับแรกก่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร.045-246060-3 ต่อ 180