guideubon

 

มรภ.อุบลฯ จัดงานวันราชภัฏ กิจกรรมแน่นตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์

วันราชภัฏ2564-อุบล-01.jpg

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น "วันราชภัฏ" สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันราชภัฏ2564-อุบล-04.jpg

ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จึงเป็นวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ถือเป็นวันแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ “วันราชภัฏ” ด้วยเช่นกัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้กิจกรรมต่างๆ ขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดให้มีการจัตกิจกรรมวันราชภัฏ เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปื วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ซึ่งทุกคณะได้ออกแบบกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอต่อสาธารณะ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร การแสดงดนตรีและการแสดงดนตรีและการประกวดวงดนตรีไทยสากลจากสาขาวิชาดนตรี กิจกรรมจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การปลูกไผ่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ชุมชน ตลาดชุมชน กิจกรรมแสดงโชว์อากาศยานไร้คนขับส่งเวชภัณฑ์อัตโนมัติ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายกว่า 40 กิจกรรมภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

นอกจากนี้ ยังมีสวนดอกกุหลาบจำนวนหลายพันต้น ออกดอกชูช่อให้ทุกท่านมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในช่วงเดือนแห่งความรัก พร้อมทั้งเยี่ยมชมงานของชาวราชภัฏที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้ชาวอุบลฯ และพื้นที่ใกล้เคียงได้ชื่นชม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดให้มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และผู้ที่มาร่วมงานจะต้องเช็คอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา”

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอุบล และจังหวัดใกล้เคียงแวะมาเยี่ยมชมงานวันราชภัฏเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปื วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

สำหรับกิจกรรมเนื่องใน “วันราชภัฏ” จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. ณ เวทีชั่วคราว ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ต่อด้วยการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม และการแสดงดนตรี  ดังนี้

05.00-08.30 น. กิจกรรมชวนคู่รักวิ่งเพื่อสุขภาพ “UBRU HAPPY RUN” วิ่งชมธรรมชาติบรรยากาศภายในศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งผู้สมัครจะได้รับเสื้อพร้อมเบอร์วิ่ง และหากวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วจะได้รับเหรียญที่ระลึกอีกด้วย

วันราชภัฏ2564-อุบล-02.jpg

06.30-08.15 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 29 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" (ณ บริเวณหน้าอาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก หาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)

10.00-10.30 น. ชมการแสดงโปงลาง นิติศสตร์ เทิดไท้องค์ราชัน โดย คณะนิติศาสตร์
.
10.30-11.10 น. ชมการเดินแฟชั่นโชว์ BBA เท่อย่างไทย โดย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
.
11.10-11.20 น. กิจกรรมสาธารณสุขสานรักษ์สุขภาพ โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์
.
11.20-12.00 น. ชมการแสดง "ฟ้อนม่วนฮักแพง สุขภาพแข็งแรงแบ่งปัน " โดย คณะพยาบาลศาสตร์

วันราชภัฏ2564-อุบล-03.jpg

16.00-16.30 น. พิธีเปิดโครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ " 14 กุมภาพันธ์ 2564
- ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เดินทางมาถึงบริเวณงาน
- ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ (วางพานพุ่มดอกไม้สด)
- กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดื่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- กล่าวเปิดงาน โดย พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ชมการแสดงพิธีเปิดโครงการ โดย สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16.30-20.00 น. การแสดงศิลปะและวัฒนธรม จากสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมแต่ละวันที่ได้ แฟนเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันราชภัฏ2564-อุบล-05.jpg

วันราชภัฏ2564-อุบล-06.jpg

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมายมายจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้แก่

การแสดงนิทรรศการต่าง ๆ
- นิทรรศการศิลปกรรมวันราชภัฏ
- กิจกรรมรักษ์หนังสือ
- การนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชน
- นิทรรศการให้ความรู้และสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- นิทรรศการให้ความรู้การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- นิทรรศการให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- นิทรรศการและการสาธิตการเกษตร
- การประกวดนิทรรศการผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติ
- บัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในรั้ว UBRU

กิจกรรมอบรม สัมมนา
- กิจกรรมสอนทำขนมฝรั่ง (Cooking Class)
- กิจกรรมอบรมการคั่วกาแฟและการชงกาแฟ

กิจกรรมการสาธิตต่าง ๆ
- การสาธิตการทำสบู่สมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร และการนวดบำบัดโรค
- การสาธิตการสกัดน้ำหอมจากกุหลาบ
- การสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์
- การสาธิตการทำเทียนหอมอะโรมากลิ่นกุหลาบ
- การสาธิตการทำชากุหลาบ และชาใบแมงลักผมเก๊กฮวย
- การสาธิตการเพาะเห็ด
- กิจกรรมตาวิเศษเห็นนะด้วยถังขยะอัจริยะ

กิจกรรมแข่งขันกีฬา
- การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
- การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
- การแข่งขัน E-Sports สำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรมบริการ
- คลินิกกฎหมาย ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี เพื่อบริการชุมชนและท้องถิ่น
- กิจกรรมนำเที่ยวสวนดอกไม้และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- กิจกรรมตลาดชุมชน การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
- โครงการบริการวิชาการช่างอาสาเทคโนโลยีสู่อนาคต ให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
- กิจากรรมจากภาคเอกชน

วันแห่งความรักปีนี้เชื่อมั่นเลยว่าหากมาเที่ยวชมกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในโอกาส “วันราชภัฏ” และวันแห่งความรักที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ยังจะได้เที่ยวชมสวนดอกกุหลาบหลายพันต้น และดอกไม้อีกหลายสายพันธุ์ที่ “สวนดอกไม้มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ที่กำลังผลิดอกเบ่งบานรับวันแห่งความรักอย่างสวยงาม  เมื่อเข้ามาที่สวนดอกไม้ “มาหวิทยาลัยแห่งความสุข” แห่งนี้แล้วนอกจากจะได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก ยังจะมีรอยยิ้มและมีความสุขเป็นภาพความทรงจำที่ไม่อาจลืมอย่างแน่นอน