guideubon

 

เชิญเที่ยวตลาด“น้ำโจ้กสุขใจ” สะท้อนวิถีชีวิตเมืองวารินชำราบ

ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ-02.jpg

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ เชิญเที่ยวตลาด “น้ำโจ้กสุขใจ” สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ เมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการวิจัย "การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี"

พบกับการจำหน่ายสินค้าชุมชน กว่า 50 ร้านค้า จาก 28 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เปิดตลาดทุกวันพุธ และวันอาทิตย์ ณ สวนสาธารณะน้ำโจ้ก

เปิดตลาดครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ และวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป

ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ-04.jpg

ภายในงาน พบกับ ร้านขายอาหารคาว หวาน ร้านเครื่องดื่ม อาทิ ขนมตือคาโค ขนมฝักบัวใบเตยแท้ ขนมไข่หงษ์ ข้าวเม่า ขนมดอกจอก ทองม้วน กรอบเค็ม นางเล็ต หมี่กรอบ เมี่ยงคำ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากผ้า หัตถกรรม (ขันหมากเบ็ง ไม้ไผ่คุณตาอุดร เครื่องจักสาน ดอกไม้ใบเตย)  ผลผลิตเกษตร และร้านจากชุมชนโครงการวิจัย ศูนย์เรียนรู้ 

ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ-03.jpg