guideubon

 

อนุบาลอุบลราชธานี ปิดเรียนกรณีพิเศษ เลี่ยงโควิด ปิดหนีงานกาชาด

อนุบาลอุบล-โควิด-กาชาด-01.jpg

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ได้ออกหนังสือประกาศ อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ เปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2554 ข้อ 5 ปิดเรียนกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 มีข้อความ ดังนี้

เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีจะจัดงานกาชาดประจำปี 2564 ซึ่งจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า มากมายหลากหลาย และผู้ประกอบการค้ามาจากสถานที่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดในประเทศ ตลอดจนผู้มา เที่ยวงานและซื้อสินค้ามีเป็นจำนวนมาก ทั้งในจังหวัดและมาจากต่างจังหวัด บริเวณจัดงานอยู่รอบรั้วโรงเรียน ซึ่งจะมีนักเรียนและผู้ปกครองที่เสี่ยงต่อการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรค COVID-19 โรงเรียนจึงปิดเรียนกรณี พิเศษเพิ่มเติม ในวันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 เป็นเวลา 3 วัน และจะเปิดเรียน ในวันที่ 4 มกราคม 2564 โรงเรียนจะดำเนินการสอนชดเชยให้กับนักเรียนเพื่อให้มีเวลาเรียนครบตามเวลาที่ปิดเรียน

จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองสามารถติดตาม ข่าวสารของทางโรงเรียนได้ทาง facebook.com/anubanubonschool 

อนุบาลอุบล-โควิด-กาชาด-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511