guideubon

 

โครงการทำดีเพื่อพ่อ รพ.อุบลรักษ์ ตรวจคัดกรองต้อหินให้ประชาชนฟรี

อุบลรักษ์-คัดกรองต้อหิน-01.jpg

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ อุบลรักษ์ตรวจคัดกรองต้อหินให้ประชาชน ฟรี!! ครั้งที่ 2 โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต้อหิน พญ.ประภาพรรณ ปิตุจาตุรนต์ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

1. วัดความดันโลหิต และชีพจร 
2. ตรวจวัดความดันลูกตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ แบบไม่สัมผัส 
3. ถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย 
4. รับผลตรวจ 
5. มีอาหารว่าง ของรางวัลเมื่อร่วมกิจกรรม

ผู้ที่เข้ารับการตรวจ ต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 ข้อ
- อายุ 40 ปี ขึ้นไป
- บุคคลในครอบครัวเป็นต้อหิน
- เบาหวาน
- ความดันโลหิตสูง
- สายตาสั้นหรือยาว
- ได้รับอุบัติเหตุทางตา

อุบลรักษ์-คัดกรองต้อหิน-02.jpg

ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ กรุณา แจ้งชื่อ-สกุล อายุ และเบอร์โทร ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ รพ.อุบลรักษ์ธนบุรี 045 -429100 ต่อ 1172,1118 หรือลงทะเบียนผ่าน QR code

รับจำนวนจำกัด เพียง 100 ท่าน เท่านั้น ลงทะเบียนจองคิวก่อน 30 พฤศจิกายน 2563 นี้