guideubon

 

เชิญพสกนิกรชาวอุบลฯ รับเสด็จ "ในหลวง-ราชินี" ถวายผ้าพระกฐิน วัดหนองป่าพง

ในหลวง-ราชินี-วัดหนองป่าพง-01.jpg

เชิญพสกนิกรชาวอุบลฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป มีกำหนดการ ดังนี้

- ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ อุโบสถ วัดหนองป่าพง
- ทรงสนทนาธรรมกับ พระราชภาวนาวิกรม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง

ในหลวง-ราชินี-วัดหนองป่าพง-04.jpg

- เสด็จไปยังพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จตลอดเส้นทาง
- ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปเหมือนและพระอัฐิธาตุพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

- เสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จตลอดเส้นทาง
- ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธ ในสมุดเยี่ยม พระสงฆ์เถร 5 รูป นำทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร
- ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

- ทรงเยียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน และหน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี
- ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในหลวง-ราชินี-วัดหนองป่าพง-02.jpg

หมายเหตุ : เส้นทางเสด็จ จากกองบิน 21 ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา ใช้ถนนเลี่ยงเมือง ถึงวัดหนองป่าพง 

พื้นที่เฝ้ารับเสด็จ
- หน้ากองบิน 21 ถึงสี่แยกโตโยต้า
- หน้าศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- ลานจอดรถ สวนสาธารณะห้วยม่วง
- หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา
- อาคารพาณิชย์สี่แยกหนองตาโผ่น

ในหลวง-ราชินี-วัดหนองป่าพง-03.jpg

พื้นที่เฝ้าส่งเสด็จ
- หน้าร้านอาหารกกขาม
- หน้าอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอเชิญประชาชนรับบริการทางการแพทย์ จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดหนองป่าพง บริการตรวจโรคทั่วไป จักษุแพทย์ ทันตกรรม  กระดูกและข้อ  ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม วัดคลื่นหัวใจ และโรคอื่นๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เปิดให้บริการ 2 วัน ได้แก่ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

* ผู้เข้ารับบริการทุกคน ต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สวมหน้ากากอนามัย และนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย

ในหลวง-ราชินี-วัดหนองป่าพง-05.jpg

บริการจุดจอดรถ และบริการรถรับ – ส่ง ประชาชนที่เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จ ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 รวม 8 จุด ให้บริการได้ประมาณ 2,000 คัน

1. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จอดรถได้ 800 คัน
2. บิ๊กซีสาขาวารินชำราบ จอดรถได้ 100 คัน
3. ปตท.บ้านก่อ จอดรถได้ 100 คัน
4. โรงเรียนบ้านก่อ จอดรถได้ 200 คัน
5. โรงสีวิเชียรทรัพย์ จอดรถได้ 100 คัน
6. อบต.โนนผึ้ง และ รพ.สต.โนนผึ้ง จอดรถได้ 200 คัน
7. หนองงูเหลือม จอดรถได้ 100 คัน
8. จอดรถพระสงฆ์ จอดรถได้ 200 คัน

มีจุดรับ – ส่งประชาชน และจุดคัดกรองโควิด – 19 รวม 3 จุด

บริการรถรับ – ส่ง ประชาชน รวม 20 คัน 

ในหลวง-ราชินี-วัดหนองป่าพง-06.jpg

ในหลวง-ราชินี-วัดหนองป่าพง-07.jpg