guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว ฟรี!!

ผ่าตัดทำหมัน-สุนัขและแมว-01.jpg

งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับกรมปศุสัตว์อุบลราชธานี จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน, ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ฟรี!! กำหนดการตามตาราง

8 กรกฎาคม 2563 ณ วัดมหาวนาราม
9 กรกฎาคม2563 ณ วัดหนองบัว
16 กรกฎาคม 2563 ณ วัดศรีประดู่
17 กรกฎาคม 2563 ณ วัดท่าวังหิน

เริ่มลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด) เวลา 09.00-10.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 045-246-060 ต่อ 180

ขอบคุณเครดิตเจ้าของภาพ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ
เทศบาลนคร อุบลราชธานี