guideubon

 

มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ประสบภัยจังหวัด 4 จังหวัด

ธงฟ้า-ลดค่าครองชีพ-01.jpg

กรมการการค้าภายในร่วมกับจังหวัด 4 จังหวัด จัดงาน “มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ประสบภัยจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2562 ณ ลานจอดรถห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2562 ณ ลานจอดรถฝั่งโรบินสันศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2562 ณ ตลาดนัดหน่องแปบ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ธงฟ้า-ลดค่าครองชีพ-02.jpg

เพื่อจำหน่ายหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ และเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าราคาประหยัดให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัย จากการเกิดพายุโซนร้อนโพลดุลและคากิจิ และภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ให้กับผู้ประกอบการ เกษตร และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดที่จัดงาน และจัดหวัดใกล้เคียง

โดยจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวนไม่น้อยกว่า 250 คูหา ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชมชน ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาประหยัด รวมทั้งอาหารสำเร็จรูปในราคาพิเศษถูกกว่าทิ้งตลาดทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

1) ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสินค้าเกษตร/เกษรตแปรรูป/สินค้า OTOP จากจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง

2) สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แชมพู อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ซึ่งจะมีการนำมาลดราคาเป็นพิเศษร้อยละ 20-40

3) อาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัด ซึ่งมีเมนูราคาไม่เกิน 35 บาท

4) สินค้าไฮไลท์ ราคาถูกเป็นพิเศษ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ น้ำตาลทราย, น้ำมันพืชปาล์ม, ไข่ไก่เบอร์๒, กุ้งขาว, กุ้งก้ามกาม, ปลากะพง, เนื้อหมู, เนื้อไก่