guideubon

 

เชิญร่วมกิจกรรมสำนึกรัก(ษ์)บ้านเกิด ณ ทุ่งนาขัวน้อย บ้านชีทวน อุบล

สำนึกรักษ์บ้านเกิด-01.jpg

พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลูกอุบลฯ คนชีทวน และคณะ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมสำนึกรัก(ษ์)บ้านเกิด ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ทุ่งนาขัวน้อย บ้านชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของ คนบ้านชีทวน เกิดที่บ้านชีทวน ได้เติบโต และกินข้าวจากทุ่งนาแห่งนี้ จนชีวิตเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด

รองแม่ทัพภาค2-พลตรีอรรถ-สิงหัษฐิต-04.jpg

จัดโดย พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต, พลเอก วิษณุ ธานี, พลตรี พิชิต วันทา, นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปจ.อุบลฯ, นายสันติพงษ์ สมศรี นอภ.เขื่องใน, นายยุรวัฒ ทองผา, นายนพรัตน์ ทองแสง, นาย ลือไทย จันทร์เขียว กำนัน, นายสุวิทย์ ธานี นายก อบต.ชีทวน และคณะอีกหลายท่าน

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน และชุมชน ทั้งที่อาศัยอยู่ในท้องที่ และที่ออกไปทำงานต่างถิ่น ให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้เจริญรุ่งเรือง ทดแทนบุญคุณถิ่นกำเนิดของตน และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอ เขื่องใน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถนำไปขยายผลต่อยอดต่อไป

กำหนดการ

คณะผู้ร่วมกิจกรรม นำโดย พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะปั่นจักรยาน ออกจาก ลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เดินทางไปยัง อ.ห้วยแถลง 

สำนึกรักษ์บ้านเกิด-02.jpg

วันรุ่งขึ้น 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 นาฬิกา ออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดสุรินทร์ โดยแวะมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ อำเภอ ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และ เดินทางต่อถึง จ.สุรินทร์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 นาฬิกา ออกเดินทางต่อไปยัง จ.ศรีสะเกษ โดยแวะมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน บ้านอนันต์ อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 นาฬิกา ออกเดินทางจาก จ.ศรีสะเกษ ไป อ.กันทรารมย์ และ เดินทางต่อมาจนถึง ขัวน้อย บ้านชีทวน

เวลา 15.30 นาฬิกา ซึ่งจะมีการสักการะอัฐิบรรพบุรุษตระกูล สิงหัษฐิต, ตระกูล ธานี และ ตระกูล ศรีขาว ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดทุ่งศรีวิไล(พระพุทธวิเศษ)

สำนึกรักษ์บ้านเกิด-03.jpg

และในเวลา 17.00 นาฬิกา จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันกับชาวบ้าน ณ ทุ่งนาขัวน้อย และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ โดยในบริเวณงานมีมหรสพ หนังกลางแปลง และ การจับรางวัลมอบให้กับผู้โชคดีที่มาร่วมงานซึ่งในงานนี้ คุณ บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ และ คุณ เอกพันธ์ บันลือฤทธิ์ ซึ่งได้เข้ามาช่วยเหลือจังหวัดอุบลฯ เมื่อคราวจังหวัดอุบลราชธานี ถูกน้ำท่วมใหญ่ จะมาร่วมงาน และนำภาพยนตร์ซึ่งสร้าง และกำกับการแสดง เรื่องฮักบี้ บ้านบาก ซึ่งเป็นเรื่องราวที่คนทั่วประเทศประทับใจมาฉายให้ชมอีกด้วย

สำนึกรักษ์บ้านเกิด-04.jpg

จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมปั่นจักรยานตามเส้นทาง และวันเวลาที่กำหนด ช่วงใดช่วงหนึ่งตามความสมัครใจ หรือร่วมตลอดเส้นทาง และ ร่วมกิจกรรมที่ ทุ่งนาขัวน้อย ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตามกำหนดการดังกล่าว

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511