guideubon

 

คลิปแนะนำทางเลี่ยง โครงการก่อสร้างทางลอดแยกดงอู่ผึ้ง-วนารมย์

แนะนำทางเลี่ยง-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-01.jpg

หลังจากโครงการก่อสร้างทางลอดสี่แยกดงอู่ผึ้งและสี่แยกวนารมย์ เริ่มดำเนินการเตรียมพื้นที่ โดยทำการวางท่อระบายน้ำใหม่ และย้ายสายไฟฟ้าสายเคเบิ้ลต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ติดขัดเพียงการย้ายระบบประปาในความดูแลของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น ระหว่างนี้ ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านสี่แยกทั้งสองแห่ง อาจพบปัญหาการจราจรติดขัดบางช่วงเวลา

ต่อปัญหาการจราจรติดขัดดังกล่าว ทางแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ได้เร่งประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงตามถนนเส้นต่างๆ ที่จะเข้ามาสู่สี่แยกดงอู่ผึ้งและสี่แยกวนารมย์ เพื่อช่วยระบายการจราจรอีกทางหนึ่ง พร้อมกับทำคลิปวีดีโอจำลองเส้นทางเลี่ยงแบบของจริง เป็นการประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เห็นเส้นทางจริงๆ ว่า ทางเลี่ยงที่จะใช้สัญจรมีสภาพอย่างไร

ช่วงปลายเดือน มิ.ย.2563 นี้เป็นต้นไป โครงการก่อสร้างทางลอดแยกดงอู่ผึ้งและวนารมณ์ จะทำการปิดพื้นที่บริเวณสี่แยกทั้งสองแห่ง เพื่อทำการเจาะเสาเข็มขุดอุโมงค์ทางลอด ดังนั้นเพื่อให้การจราจรไม่ติดขัด และยังคงสัญจรไปมาได้อย่างคล่องตัว จึงขอให้ประชาชนได้หันไปใช้เส้นทางเลี่ยง เข้าซอย ภายในทั้ง 4 ทิศ ทาง ดังนี้ 

1) หากมาจาก ศรีสะเกษ จะไป ยโสธร (โซนบ้านท่าบ่อ ) ให้เริ่มเข้าซอย โดยเลี้ยวซ้ายตั้งแต่บริเวณทางเข้า โรงแรมฮอปอิน ซึ่งจะมีป้ายชี้บอกเส้นทางให้ทราบเป็นระยะ ว่าไปยโสธร และขากลับก็จะมีป้ายบอกทางมาศรีสะเกษ - เซ็นทรัล เช่นเดียวกัน

2) หากมาจาก ยโสธร จะไป อำนาจเจริญ (โซนคลังอาวุธ) ให้เริ่มเลี้ยวซ้ายตั้งแต่ไฟแดงแรกหลังผ่านสะพานข้ามห้วยแจระแม โดยจะมีป้ายลูกศรชี้บอกเส้นทางให้เลี้ยว โดยสามารถไปได้ทั้ง ขนส่ง บขส. และ ไปอำนาจเจริญ / ขากลับมาก็เช่นกัน มีป้ายบอกว่าถ้ามาจากอำนาจเจริญ จะไปยโสธร ให้มาเส้นนี้ มีป้ายบอกเป็นระยะ

3) ถ้ามาจาก อำนาจเจริญ จะไป ตระการพืชผล (โซนซอยเทคโน) ให้เข้าซอยไปตามลูกศรตั้งแต่ปากซอย เริ่มจากซอยเทคโนเลี้ยวเข้าไปจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะ / ถ้าเลยขึ้นมาหาแยกวนารมณ์ ก็จะสามารถเลี้ยวเข้าซอยตรง ยูปาร์ค ได้ มีป้ายบอกเช่นเดียวกัน 

4) ถ้ามาจาก ตระการพืชผล - เข้าเมืองอุบลฯ (ซอยมอเตอร์ไบท์) ให้เลี้ยวซ้ายเข้าบริเวณหมู่บ้านการเคหะวนารมณ์ โดยจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะ ว่าเข้าเมือง / ขาออก จะไปตระการ ก็จะมีป้ายบอกทางเป็นระยะเช่นเดียวกัน เริ่มจาก ปากซอยชยางกูร 42 ทะลุการเคหะ

นอกจากนี้ ประชาชนยังใช้ทางเบี่ยงรอบวงเวียนได้ ทั้งสองสี่แยก แต่เพื่อหลีกเลี่ยง และเป็นการระบายการจราจร ให้เลี่ยงเข้าซอยจะดีกว่า

** หมายเหตุ : ระหว่างปิดวงเวียนสี่แยก รอบวงเวียนยังสัญจรได้ แต่หากปริมาณรถมากอาจทำให้ไม่สะดวก

ทางลอด-ดงอู่ผึ้ง-วนารมณ์-003.jpg

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่โทร. 045-243426 หรือโทร. 1586

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511