guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จัดบรรยายพิเศษ "การพัฒนาครูสู่แนวคิดประเทศไทย 4.0"

การพัฒนาครู-ประเทศไทย-4-01.jpg

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญ ครูผู้ช่วย ครูชำนาญการ ครูชำนาการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "การพัฒนาครูสู่แนวคิดประเทศไทย 4.0" โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา ในวันพุธที่ 29 มีนาคม นี้ ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม 2560 ค่าลงทะเบียนท่านละ 200 บาท รับจำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติม โทร.088-5808066