guideubon

 

เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช-พิธีจุดเทียน-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรมดังนี้

ช่วงเช้า เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

การแต่งกาย ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ประธานแม่บ้านมหาดไทย ชุดไทยอมรินทร์ โทนสีชมพู จิตอาสาพระราชทาน ชุดจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีชมพู

เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า)

การแต่งกาย ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก ประธานแม่บ้านมหาดไทย ชุดไทยอมรินทร์ โทนสีชมพู จิตอาสาพระราชทาน ชุดจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน ชุดเครื่องแบบตามสังกัด และประชาชนทั่วไปชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีชมพู

วันปิยมหาราช-พิธีจุดเทียน-02.jpg

เวลา 19.20 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า)

การแต่งกาย ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก ประธานแม่บ้านมหาดไทย ชุดไทยอมรินทร์ โทรสีชมพู จิตอาสาพระราชทาน ชุดจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน ชุดเครื่องแบบตามสังกัด และประชาชนทั่วไปชุดไทย หรือชุดสุภาพโทนสีชมพู

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญประชาชนร่วมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน

วันปิยมหาราช-พิธีจุดเทียน-03.jpg

วันปิยมหาราช-พิธีจุดเทียน-04.jpg