guideubon

 

พิธีอัญเชิญเทพเจ้า 4 มูลนิธิ เปิดเทศกาลกินเจเมืองอุบล ปี 2558

ถือศีลกินเจ-อุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และมูลนิธิการกุศลจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน มูลนิธิพุทธศาสตร์ประทีป มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์ (จีตัมเกาะ) และโรงเจฮกเต็กฮุกตึ้ง ขอเชิญชาวอุบลฯ และผู้สนใจร่วมพิธีอัญเชิญเทพเจ้าจาก 4 มูลนิธิ เคลื่อนขบวนจากวัดหลวง สู่ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง เพื่อเปิดงานเทศกาล "ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายพ่อหลวง" ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558

เชิดสิงโต-งานกินเจ-อุบล-01.jpg

กำหนดการ

เวลา 14.30 น. ขบนอัญเชิญเทพเจ้าจาก 4 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน มูลนิธิพุทธศาสตร์ประทีป มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์ (จีตัมเกาะ) เคลื่อนขบวนออกจากจุดเริ่มต้นที่วัดหลวง มู่งสู่ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง

เวลา 17.00 น. เริ่มงานเทศกาล ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายพ่อหลวง

- ชมการแสดงจากโรงเรียนฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2 (ชุดที่ 1)

- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- ประกอบพิธีอัญเชิญกระถางธูป 4 มูลนิธิ (เหล่าโก้) และพิธีอัญเชิญเทพเจ้า (เซียฮุก)

- ประานหอการค้าฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การัดงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวเปิดงานเทศกาล "ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายพ่อหลวง" โดยจุดประทัดเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการ

- ชมการแสดงจากโรงเรียนฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2 (ชุดที่ 2)

- ชมการแสดงเชิดสิงโต จากมูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี

เวลา 18.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมโรงทานเจของแต่ละมุลนิธิและโรงทานของผู้มีจิตศรัทธา พร้อมรับประทานอาหารเจร่วมกัน

เวลา 19.00 น. พิธีสวดมนต์จีน (เดินธูป หรือ เกี่ยเฮีย) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เวลา 20.30 น. เสร็จพิธี

เกี่ยเฮีย-เดินธูป-โรงเจ-อุบล-09.jpg

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ งานเทศกาล ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายพ่อหลวง ด้วยการนุ่งขาว ห่มขาว เข้าร่วมขบวนแห่เทพเจ้า ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 พร้อมกันที่บริเวณวัดหลวง เวลา 14.00 น. มีลำดับขบวนแห่ดังนี้

1. อั้งฮวยจุ้ย แบ้เฒ่าล้อ (10 คน)
2. ขบวนธงใหญ่ (50 คน)
3. ขบวนธงเล็ก (50 คน)
4. ขบวนหล่อโก้ว เอ่าแป๊ (30 คน)
5. ขบวนผู้มีจิตศรัทธา 
6. จ๋งโล้ว โล่วเสี่ย มูลนิธิสว่างบูชาธรรม (8 คน)
7. จ๋งโล้ว โล่วเสี่ย มูลนิธิจีตัใเกาะ (8 คน)
8. จ๋งโล้ว โล่วเสี่ย มูลนิธิพุทธประทีป (8 คน)
9. จ๋งโล้ว โล่วเสี่ย มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบล (8 คน)
10. ขบวนแห่สิงโต (25 คน)

เกี่ยเฮีย-เดินธูป-โรงเจ-อุบล-19.jpg

 

เกี่ยเฮีย-เดินธูป-โรงเจ-อุบล-28.jpg