guideubon

 

ช้อปของแด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 4 วันที่ 2 พ.ค.65 นี้

ตลาดมาระแม-ครั้งที่4-01.jpg

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาล ”ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม” ครั้งที่ 4 โดยหน่วยงานสังกัด ทส. ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาเรือนไทย - เรือโบราณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

พบสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด และเสวนา "ป่าพื้นบ้าน : อาหารชุมชน"

พิเศษ!! นำ "ถุงผ้า/ตะกรัา" มาเอง รับบัตรเข้าชมสวนสัตว์/กล้าไม้/น้ำหมักชีวภาพ ณ จุดลงทะเบียน ฟรี !