guideubon

 

กฟภ.อุบล ลงพื้ที่ปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านที่ถูกน้ำท่วม

pea-ตรวจบ้านน้ำท่วมอุบล-01.jpg

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา จัดกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ" ลงพื้นที่ปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะระดมทีมงานเข้าไปฟื้นฟู แก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิเช่น เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และเปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ซึ่ง กฟภ.จะดูความปลอดภัยไฟฟ้ารั่วให้กับพี่น้องประชาชน โดยเน้นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก

pea-ตรวจบ้านน้ำท่วมอุบล-02.jpg

สำหรับกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ" มีกำหนดการพิธี Kick off ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบราชธานี จากนั้นจะลงพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้

วันที่ 28 กันยายน 2562 บ้านหนองกินเพล อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี ประมาณ 200 หลังคาเรือน

วันที่ 29 กันยายน 2562 บ้านท่าเมือง อ.ดอนมดแดง อุบลราชธานี ประมาณ 411 หลังคาเรือน

หลังจากนั้น จะดำเนินการตามพื้นที่เป้าหมาย จนครบ 5,000 หลังคาเรือน

เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าชุดใหม่ ให้บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม