guideubon

 

กำหนดการ นายกรัฐมนตรี เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

นายก-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

กำหนดการนายกรัฐมนตรี เยี่ยมผู้ประสบภัยอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

เวลา 13.30 น. เดินทางถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านหนองกินเพล

- อธิบดีกรมชลประทานรายงาน สรุปการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

- นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

- นายกรัฐมนตรีลงเรือตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านกุดชุม