guideubon

 

กำหนดการ นายกรัฐมนตรี เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ยโสธร-อุบลฯ

ลุงตู่-ยโสธร-อุบล-9กย62-01.jpg

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 9 กันยายน 2562

เวลา 14.30 น. นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึง วัดศรีไตรภูมิ (ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เวลา 16:35 น นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึง ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของเทศบาลตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจจะเดินทางกลับท่าอากาศยานกองบิน 21 อุบลราชธานี และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ