guideubon

 

อุบลฯ จัดงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ชาวอุบล

ปรองดองสมานฉันท์-เพื่อคืนความสุขให้ชาวอุบล.jpg

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี "สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขให้กับชาวอุบลราชธานี" วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด หลังเก่า

การจัดงานดังกล่าว ถือเป็นวาระแห่งชาติซึ่งทุกภาคส่วนต้องดำเนินการร่วมกันโดยต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปรองดองและสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า นำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อันเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยด้วย

สำหรับกิจกรรม "สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขให้กับชาวอุบลราชธานี" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 16.30-22.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง หลังเก่า มีดังนี้

 • การแสดงบนเวทีของวงดุริยางค์กองทัพบก และวงดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 22
 • การแสดงของ รร.อนุบาลอุบล ชื่อเพลงวันพรุ่งนี้
 • การแสดงของ รร.อุบลวิทยาคม ชื่อเพลง ค่านิยมคนไทย 12 ประการ
 • การแสดงของวงดุริยางค์กองทัพบก
 • การแสดงของ รร.นารีนุกูล
 • การแสดงดนตรี ของวงดุริยางค์กองทัพบก
 • การแสดงมวยไทยไชยา ร้อย มทบ.22
 • การแสดงของ ศฝ.นศท.มทบ.22 การยิงปืนฉับพลันของ นศท.(ญ)
 • การแสดงดนตรี ของวงดุริยางค์กองทัพบก
 • การแสดงของ ม.ราชภัฏฯ
 • การแสดงของ รพ.ค่ายฯ รีวิวประกอบเพลง
 • การแสดงของ นภดล ดวงพร
 • การแสดงของ เฉลิมพล มาลาคำ
 • การแสดงของ ครูสลา
 • การแสดงบนเวทีของวงดุริยางค์กองทัพบก