guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รับซัมเมอร์นี้

หลักสูตรอาชีพระยะสั้น-อาชีวะอุบล-01.jpg

นางสุวนิจ สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดโครงการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจด้านวิชาชีพเข้าเรียน และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว สนองความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หลักสูตรอาชีพระยะสั้น-อาชีวะอุบล-02.jpg

หลักสูตรที่เปิดสอน มีจำนวน 16 หลักสูตร ได้แก่ อาหารว่างยอดนิยม โปรแกรมอาหารยุโรป อาหารไทยชาววัง อาหารว่างยอดนิยม งานดัดแปลงเสื้อผ้า ยีนส์ งานเปเปอร์มาเช่และงานเพ้นท์ คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบกราฟิก กล่องกระดาษดีไซน์ งานพยากรณ์ตัวเลข 7 ตัว งานจับจีบระบายผ้าตกแต่งโต๊ะ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเกษตรกรรม ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการแต่งหน้า Basic

หลักสูตรอาชีพระยะสั้น-อาชีวะอุบล-03.jpg

ทั้งนี้ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันก่อนเปิดเรียนรายวิชา ซึ่งแต่ละสาขาวิชาจะเปิดการเรียนการสอนระยะเวลาต่างกันออกไป เริ่มจากหลักสูตร 12 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 60 ชั่วโมง และ 75 ชั่วโมง ตลอดเดือนเมษายน 2562

หลักสูตรอาชีพระยะสั้น-อาชีวะอุบล-04.jpg

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045 254654 ต่อ 702 หรือ 090-2396363 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uvc.ac.th และ Facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

หลักสูตรอาชีพระยะสั้น-อาชีวะอุบล-05.jpg

หลักสูตรอาชีพระยะสั้น-อาชีวะอุบล-06.jpg

หลักสูตรอาชีพระยะสั้น-อาชีวะอุบล-07.jpg

หลักสูตรอาชีพระยะสั้น-อาชีวะอุบล-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511