guideubon

 

ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพ ฟรี ที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สรรพสิทธิประสงค์-อุบล-ตรวจสุขภาพ-01.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ขอเชิญประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพ ฟรี!!  เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ณ จุดคัดกรองสุขภาพ ข้างศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารวิชิต เวลา 08.00-12.00 น. เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511