guideubon

 

ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพ ฟรี ที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สรรพสิทธิประสงค์-อุบล-ตรวจสุขภาพ-01.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ขอเชิญประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพ ฟรี!!  เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ณ จุดคัดกรองสุขภาพ ข้างศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารวิชิต เวลา 08.00-12.00 น. เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป