guideubon

 

เชิญชมการแข่งขันจักรยานล้อเดียวต่อต้านยาเสพติด

จักรยานล้อเดียว-ต่อต้านยาเสพติด-01.jpg

ครั้งแรกในจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชม การแข่งขันจักรยานล้อเดียวต่อต้านยาเสพติด เพื่อสนับสนุนเยาวชนชาวอุบลฯ ได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและการเล่นสมาร์ทโฟน ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ทุ่งศรีเมือง บริเวณถนนราชบุตร หน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

- ชมขบวนพาเหรด จากโต้รุ่งราชบุตร ถึงหน้าอนุบาลอุบลราชธานี

- ชมการปั่นโชว์จักรยานล้อเดียว

- การแข่งขันปั่นมาราธอนของครอบครัวล้อเดียว

- การแข่งขันปั่นซิกแซกของเด็กล้อเดียวจี๋ว 100 เมตร

- การแข่งขันปั่นซิกแซกของเด็กล้อ 100 เมตร

- การแข่งขันปั่นล้อเดียว 100 เมตร

- การแข่งขันปั่นล้อเดียวด้วยขาเดียว ระยะทาง 100 เมตร

- การแข่งขันปั่นล้อเดียวถอยหลังระยะทาง 100 เมตร

- การแข่งขันปั่นล้อเดียว 4x100 เมตร

- การแข่งขันปั่นล้อเดียวลีลาศเดี่ยว

- การแข่งขันปั่นล้อเดียวลีลาศคู่

- - การแข่งขันปั่นล้อเดียวลีลาศทีม