guideubon

 

อบรมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือน ฟรี!!!

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาด-02.jpg

โครงการอบรม ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่นในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้แบบก้าวกระโดด โดยการสนับสนุนทุน องค์ความรู้ และช่องทางการกระจายสินค้า เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในโครงการต่างๆ มากมาย เช่น

- กิจกรรมการอบรม พบปะ เสวนาด้วยผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจระดับประเทศ

- กิจกรรมการออกบูธแสดงสินค้า

- กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์

- กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการขายในระดับประเทศและนานาชาติได้

- กิจกรรมการออกแบบสื่อ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญ

- กิจกรรมการขายสินค้าออนไลน์

>>> พร้อมกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย ที่สำคัญทุกกิจกรรม ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย !!! วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง ทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ 

สนใจสมัครได้เลยที่ https://goo.gl/Z8UGRX

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ อ.วจิราภรณ์ ประชุมรักษ์ โทร 098-5766586