guideubon

 

ระวังรถติด!! อุบลฯ มีสอบ ก.พ. ร่วม 3 หมื่นคน โหลดแผนที่เก็บไว้ด่วน!!

สอบ-กพ63-เลี่ยงรถติด-01.jpg

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ซึ่งจะมีผู้เข้าสอบในพื้นที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวนกว่า 3 หมื่นคน ใน 18 สนามสอบ ประกอบด้วย

ภายใน ม.ราชภัฏอุบลฯ จำนวน 7 สนาม
- สนามสอบคณะวิทยาศาสตร์
- สนามสอบคณะสาธารณสุขศาสตร์
- สนามสอบคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
- สนามสอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สนามสอบคณะเกษตรศาสตร์
- สนามสอบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สนามสอบคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ จำนวน 7 สนาม
- สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
- สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล
- สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
- สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อบ. (ศรีปทุมพิทยาคม)
- สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
- สนามสอบโรงเรียนปทุมวิทยากร
- สนามสอบโรงเรียนปทุมพิทยาคม

ในเขต อ.วารินชำราบ จำนวน 4 สนาม
- สนามสอบโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
- สนามสอบโรงเรียนวารินชำราบ
- สนามสอบโรงเรียนวิจิตราพิทยา
- สนามสอบโรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ

โดยจะดำเนินการสอบในภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และในภาคบ่าย เวลา 14.00 – 17.00 น.
ประกอบกับจังหวัดอุบลฯ มีการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนหลายสาย หากไม่มีความจำเป็น “ควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง” หรือบริเวณดังกล่าว เพื่อเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
----------------------------------------
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สอบ-กพ63-เลี่ยงรถติด-02.jpg

สอบ-กพ63-เลี่ยงรถติด-03.jpg