guideubon

 

ปิดถนนพรหมราช อุบล ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ

ถนนพรหมราช-อุบล-01.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนหลวง) ต้องมีการปิดถนนดังกล่าว โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง

ถนนพรหมราช-อุบล-02.jpg