guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จัดพิธีไหว้ครู และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

ตราพระราชลัญจกร-ราชภัฏอุบล-01.jpg

องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครู และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

ตราพระราชลัญจกร-ราชภัฏฏอุบล-01.jpg

โดยจะมีพิธีบูชาครู ฝากตัวเป็นศิษย์ และร่วมกันขับร้องเพลงพระคุณที่สาม พร้อมทั้งมีการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม และประเภทสร้างสรรค์ เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม

ตราพระราชลัญจกร-ราชภัฏฏอุบล-02.jpg

จากนั้น เวลา 16.30 น. นักศึกษาทุกคณะ จำนวนกว่า 3,000 คน เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ทรงโปรดฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายราชสักการะ และพร้อมใจถวายสัตย์ปฏิภาณเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”