guideubon

 

เชิญร่วมงานเทศน์แบบโบราณ "ปิยมหาราชานุสรณ์" วัดศรีอุบลรัตนาราม

วัดศรีอุบลรัตนาราม-01.jpg

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานเทศน์แบบโบราณเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช "ปิยมหาราชานุสรณ์" ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 17.00-19.00 น. ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

พระปิยมหาราช-อุบล-01.jpgการจัดงานเทศน์แบบโบราณนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช และปลุกจิตสำนึกในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป มีกำหนดการดังนี้

เวลา 16.30 น. - ดนตรีไทยบรรเลงเพลงไทยเดิม โดยชมรมรักษ์ดนตรีไทย

เวลา 17.30 น. - พร้อมกันที่ลานหน้าพระอุโบสถ วัดศรีอุบลรัตนาราม

เวลา 17.45 น. - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- ประธานถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

- ตัวแทนนิสิตเก่าจุฬาอาวุโส (อ.สมปอง แสงเทียน) ถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

- ตัวแทนเยาวชน กล่าวอาราธนาทำนองสรภัญญะ

- อ.บุญทัน ฉลวยศรี ตัวแทนผู้ร่วมพิธีจุดเทียนส่องธรรม

- พระครูวจีสุนทร แสดงธรรมเทศนาแบบโบราณ

- ดนตรีไทยบรรเลง

การแต่งกาย : ชุดปฏิบัติธรรม / เสื้อสีชมพู / ชุดสุภาพ / ชุดพื้นเมือง / ชุดนักเรียน-นักศึกษา