guideubon

 

ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!!

ทำหมัน-ฉีดวัคซีน-โรคพิษสุนัขบ้า.jpg

วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนประชาชน นำสุนัข และแมว มารับบริการ ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!! ตามโครงการควบคุม ป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก ปี 2561 ณ จุดให้บริการ ดังนี้

ฉีดวัคซีน-โรคพิษสุนัขบ้า-อุบล-02.jpg

เริ่มให้บริการเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สุนัขและแมวที่จะนำมาทำหมัน ต้องมีอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป อย่าลืม!! งดให้น้ำและอาหาร 12 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สน.ปศุสัตว์อำเภอ หรือ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-255005