guideubon

 

ถนนอุปลีสาน แยกเข้าสนามบิน มีงานวางท่อระบายน้ำ โปรดเลี่ยงเส้นทาง

ขุดถนน-วางท่อระบายน้ำ-01.jpg

วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ผ่านไปถนนอุปลีสาน บริเวณสี่แยกทางเข้าสนามบิน กำลังมีงานก่อสร้างถนน วางท่อระบายน้ำ การจราจรติดขัด และอาจเกิดอันตรายจากการขุดเจาะผิวถนน  ถ้าไม่จำเป็น ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางครับ

ขุดถนน-วางท่อระบายน้ำ-02.jpg