guideubon

 

งานวันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 3 “เทคโนโชว์เคส”

วันเทคโนโลยีอุตสาหกรรม--ราชภัฏอุบล-01.jpg

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงานวันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 3 “เทคโนโชว์เคส” ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภายในงาน ชมการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาทิ การพัฒนาเว็บไซต์ การสร้างสะพานไม้ไอติม การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ และการประกวดโครงงานต่าง ๆ เป็นต้น

วันเทคโนโลยีอุตสาหกรรม--ราชภัฏอุบล-02.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน และผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคโนโลยี

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511