guideubon

 

เชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุนวกะ และสามเณรภาคฤดูร้อน

สามเณรภาคฤดูร้อน-เทพศิรินทร์-01.jpg

ขอเชิญชวนชาวอุบล ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ พระภิกษุนวกะ และสามเณร ภาคฤดูร้อน วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร ในโครงการอุปสมบทหมู่ ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 63 พรรษา 

สามเณรภาคฤดูร้อน-เทพศิรินทร์-06.jpg

โดยพระพี่เลี้ยง 25 รูป พระนวกะ 64 รูป และสามเณร 241 รูป รวมทั้งสิ้น 330 รูป จะเดินทางไปฝึกอบรมเจริญสมาธิภาวนา ปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7-13 เมษายน 2561 

วันที่ 8-10 เมษายน 2561 ฝึกเจริญสมาธิภาวนา ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ 

สามเณรภาคฤดูร้อน-เทพศิรินทร์-02.jpg

สามเณรภาคฤดูร้อน-เทพศิรินทร์-03.jpg

สามเณรภาคฤดูร้อน-เทพศิรินทร์-04.jpg

สามเณรภาคฤดูร้อน-เทพศิรินทร์-05.jpg