guideubon

 

เชิญศิษย์เก่านารีนุกูล ร่วมงาน "วันคืนสู่เหย้าชาวกรมท่า – ชมพู”

คืนสูเหย้า-นารีนุกูล-อุบล-01.jpg

นารีนุกูลสมาคม ร่วมกับโรงเรียนนารีนุกูล กำหนดจัดงานประเพณี "วันคืนสู่เหย้าชาวกรมท่า – ชมพู” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป ณ ลานคอนกรีตหน้าเสาธง โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรดน้ำขอพรครูอาวุโส มอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในสาขาต่างๆ และพบปะสังสรรค์

คืนสูเหย้า-นารีนุกูล-อุบล-02.jpg

โต๊ะจีนราคา 2,400 บาท /เสื้อตัวละ 200 บาท สั่งจองโต๊ะล่วงหน้า และซื้อเสื้อ ได้ที่

กลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล 045-244575

คุณครูวิไลวรรณ มีศรี โทร 081-8779829

คุณครูพัทธารา นาสารีย์ โทร 094-9539956

คุณครูจินตนา ทองแจ่ม โทร 089-8466449 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณครูวิไลวรรณ มีศรี หมายเลขโทรศัพท์ 081-8779829 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คืนสูเหย้า-นารีนุกูล-อุบล-03.jpg

สำหรับประวัติโรงเรียนนารีนุกูล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2428 โดยนางจงราชกิจ (หนู ศิริโสถติ์) ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านของท่าน ต่อมาในปี พ.ศ.2443 พระญาณรักขิต (พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ - จันทร์ สิริจฺนโท) เจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานี ได้ตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า นารีนุกูล จึงนับปีนี้เป็นปีก่อตั้งโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2458 หลวงวิสณฑ์ดรุณการ ได้รวมโรงเรียนเพิ่มวิชานารี กับโรงเรียนนารีนุกูล เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน และในปี พ.ศ. 2460 โรงเรียนนารีนุกูล ก็ได้ตั้งเป็นหลักฐานมั่นคงเป็นครั้งแรกที่บริเวณบ้านเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2480 ทางราชการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้น ณ บริเวณตะวันออกของทุ่งศรีเมืองโรงเรียนนารีนุกูลจึงย้ายออกจากที่เดิมไปอยู่ที่ใหม่และเปิดเรียนวันแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 และในปี พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนขึ้นในสถานที่ใหม่ เนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ซึ่งนายเดช ถิรวัฒน์ เป็นผู้บริจาคให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนารีนุกูลในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2516 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระกรุณาเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังที่ 2 และโรงเรียนได้ถือเอาวันที่ 4 มกราคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

โรงเรียนนารีนุกูล เปลี่ยนจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนสหศึกษา เมื่อ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงของโรงเรียนนารีนุกูล อาทิ
- อรพินท์ ไชยกาล - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกของประเทศไทย
- ธัญนันท์ ทองศีรธนพงษ์ (ปลาทอง KPN) - ศิลปินจากเวที KPN AWARD 2010
- วิรังรอง อุดมศิลป์ (ปุ๊กกี้ KPN) - ผู้เข้าประกวดรายการ KPN AWARD 20th
- รัตติยาภรณ์ ภักดีล้น (บิวตี้) - นางเอกภาพยนตร์ แหยมยโสธร 3, นางสาวอุบลราชธานี ประจำปี 2554
- มด อุบลมณี - นักร้องชื่อดัง