guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!!

 ฉีดวัคซีน-โรคพิษสุนัขบ้า-อุบล-01.jpg

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ว่า กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 13 จังหวัด ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดง เพราะอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง คือ จังหวัดสุรินทร์ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา น่าน บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงราย ร้อยเอ็ด สงขลา ระยอง ตาก และศรีสะเกษ ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ที่ได้รับเชื้อดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว 3 ราย นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังโรคระบาดพิษสุนัขบ้าในอีก 42 จังหวัด ซึ่งจัดให้อยู่ในพื้นที่สีเหลือง ขณะที่ในปีนี้กรมฯ ตั้งเป้าที่จะประกาศให้ 20 จังหวัด เป็นพื้นที่ปลอดโรคระบาดพิษสุนัขบ้า

“ปัญหาที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า คือ เจ้าของไม่นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกัน ปล่อยสัตว์เลี้ยงไปนอกบ้านเสี่ยงถูกกัดจากสัตว์ที่มีเชื้อ ที่สำคัญขาดความตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือเจ้าของรีบนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันให้เร็วที่สุด ขณะนี้จังหวัดที่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว จึงขอความร่วมมือประชาชน ไม่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่เข้าไปดำเนินการตามกฏหมาย” นายจีระศักดิ์ กล่าว

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข ประจำปี2561 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และสัตว์เลี้ยง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ขอเชิญชวนประชาชนได้นำสุนัขและแมว มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ในเวลา 08.30 - 16.00 น. ตามวันและสถานที่ ดังต่อไปนี้

วันที่ 5 มีนาคม 2561 วัดท่าวังหิน

วันที่ 6 มีนาคม 2561 วัดป่าแสนอุดม

วันที่ 7 มีนาคม 2561 วัดพลแพน

วันที่ 8 มีนาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 บ้านดู่

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ดอนเจ้าปู่

วันที่ 12 มีนาคม 2561 วัดพระธาตุหนองบัว

วันที่ 13 มีนาคม 2561 วัดศรีแสงทอง

วันที่ 14 มีนาคม 2561 วัดบ้านนาควาย

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 อยู่วงค์ธรรม

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ชุมชนทางลงหาดวัดใต้

วันที่ 19 มีนาคม 2561 วัดมหาวนาราม(วัดป่าใหญ่)

วันที่ 20 มีนาคม 2561 วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)

วันที่ 21 มีนาคม 2561 วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วันที่ 22 มีนาคม 2561 วัดศรีอุบลรัตนาราม

วันที่ 23 มีนาคม 2561 วัดกลาง

วันที่ 26 มีนาคม 2561 วัดหลวง

วันที่ 27 มีนาคม 2561 วัดสุทัศนาราม

วันที่ 28 มีนาคม 2561 วัดไชยมงคล

วันที่ 29 มีนาคม 2561 วัดทองนพคุณ

วันที่ 30 มีนาคม 2561 วัดปทุมมาลัย

วันที่ 2 เมษายน 2561 วัดสว่างอารมณ์

วันที่ 3 เมษายน 2561 วัดเลียบ

วันที่ 4 เมษายน 2561 วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

5 เมษายน 2561 วัดทุ่งศรีเมือง

9 เมษายน 2561 วัดบูรพาราม

10 เมษายน 2561 วัดศรีประดู่

11 เมษายน 2561 วัดสารพัฒนึก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-246060-3 ต่อ 180 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511