guideubon

 

ม.อุบลฯ รับสมัครงาน 300 อัตรา โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

1ตำบล-1-มหาวิทยาลัย-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครงาน 300 อัตราในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เปิดรับทั้งนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และบัณฑิตจบใหม่ เงินเดือนตั้งแต่ 5,000 -​15,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน 

เพื่อให้การดำเนินงานจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เป็นไปตามกรอบแนวทางที่กระทรวงการอุดมศึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ดังนี้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะทำการจ้างงานเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญาจ้าง โดยกำหนดอัตราค่าจ้าง ดังนี้
- นักศึกษา 5,000 บาท/เดือน
- ประชาชนทั่วไป 9,000 บาท/เดือน
- บัณฑิต 15,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งงานที่จ้าง เป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้แก่
1. ด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 45 อัตรา
2. ด้านการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์โรคระบาด จำนวน 45 อัตรา
3. ด้านข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 30 อัตรา
4. ด้านการพัฒนาสัมมาชีพของประชาชน จำนวน 75 อัตรา
5. ด้านการพัฒนาอาชีพเสริมจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของชุมชน จำนวน 60 อัตรา
6. ด้านการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 45 อัตรา

ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 อำเภอ 15 ตำบล ดังนี้
1. อำเภอสิรินธร ได้แก่ ตำบลช่องเม็ก
2. อำเภอเขมราฐ ได้แก่ ตำบลแก้งเหนือ, ขามป้อม, เขมราฐ, เจียด, นาแวง, หนองนกทา, หนองผือ และตำบลหนองสิม
3. อำเภอวารินชำราบ ได้แก่ ตำบลเมืองศรีไค, ธาตุ, โพธิ์ใหญ่, คำขวาง, คูเมือง และตำบลสระสมิง

1ตำบล-1-มหาวิทยาลัย-02.jpg

ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครงาน คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือก คลิกที่นี่

สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ โทร 045 353 035 หรือแฟนเพจ Research UBU รับสมัคร 30 พ.ย. 63 -​7 ธ.ค. 63 เท่านั้น

1ตำบล-1-มหาวิทยาลัย-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511