guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง ฟรี!!

อาชีวะ-อุบล-อาหารเพื่อสุขภาพ-01.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง ฟรี!! ตามโครงการฝึกอาชีพในสถานศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2559 และวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

หลักสูตรที่เปิดสอนมี 2 หลักสูตร ได้แก่ การอบรมเคล็ดลับสารพัดเมนูเด็ดอาหารเพื่อสุขภาพ และการอบรมผลิตกระถางต้นไม้สไตล์โมเดิร์นยุคใหม่

รับสมัครไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพศ วัย จำนวนจำกัด หลักสูตรละไม่เกิน 25 คน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม ให้กับกลุ่มผู้ว่างงาน และประชาชนที่สนใจได้ฝึกทักษะวิชาชีพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมกับเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ ระหว่างวันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 085-1040644 ไม่เว้นวันหยุดราชการ