guideubon

 

30 Smart City Ambassadors คนรักบ้านเกิดพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่

Smart-City-Ambassadors-01.jpg

ตามหา 30 คนรักบ้านเกิดพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อเป็น Smart City Ambassadors 

รับเงินเดือน 15,000 บาท 1 ปี ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ และได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโอกาสร่วมงานกับเมืองและผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมือง

คุณสมบัติเบื้องต้น
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
- สนใจงานด้านการพัฒนาเมือง
- สามารถประยุกต์ใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง
- มีภูมิลำเนา หรือสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย 26 จังหวัด ทั่วประเทศ
- ผ่านการเรียน The Fundamentals of Smart City >> https://bit.ly/3egyzhI

ผู้สนใจ ส่งเอกสารการสมัคร และ Clip VDO เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่
>>  http://bit.ly/สมัคร_SmartCityAmbassador

ตั้งแต่วันนี้ - 21 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่
>> http://shorturl.at/ekpEM

Smart-City-Ambassadors-02.jpg

26 จังหวัดเป้าหมาย
ภาคกลาง
กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาคตะวันออก
จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัด​จันทบุรี​

ภาคเหนือ
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดนครสวรรค์

ภาคอีสาน
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคใต้
จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสุราษฎ์ธานี จังหวัดภูเก็ต