guideubon

 

30 พ.ค.นี้ รับสมัครผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2015 วันแรกที่อุบล

Miss-Universe-Thailand-2015-05.jpg

ขอเชิญสาวงามผู้มีความมั่นใจ เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2015 เริ่มรับสมัครวันแรก 30 พฤษภาคม 2558 นี้ ที่จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครเวลา 12.00-18.00 น. ที่อุบลสแควร์ วันเดียว เท่านั้น !

การสมัครเข้าประกวด

1. การแสดงความจำนงเพื่อขอสมัครเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ผู้สมัครต้องยื่นสมัครด้วยตนเอง และ จะต้องเติมข้อความในใบสมัครของกองประกวดฯ ให้ละเอียด พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครให้สมบูรณ์

2. การยื่นความจำนงเข้าประกวด กระทำได้ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

- อุบลสแควร์ จ.อุบลราชธาานี กำหนดยื่นใบสมัครในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558

- MAYA Lifestyle Shopping Center จ.เชียงใหม่ กำหนดยื่นใบสมัครในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558

- Lee Gardens Plaza อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา กำหนดยื่นใบสมัครในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558

- ลาน Atrium 2 สยามเซ็นเตอร์ กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558

3. บริษัท จันทร์ 25 จำกัด สงวนสิทธิ์ในพิจารณาไม่รับผู้สมัครรายหนึ่งรายใดโดยไม่จำต้องชี้แจงเหตุผล ใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ บริษัท จันทร์ 25 จำกัด มีสิทธิ์คัดผู้สมัครผู้หนึ่งผู้ใดออกได้ในระหว่างการตัดสินการประกวด ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครรายนั้นมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการประกวด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองประกวด MUT 2015 UBON โทร 080-4839199