guideubon

 

แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางเคลื่อนขบวนเทียน วันที่ 30 ก.ค.58

ปิดจราจร-เคลื่อนเทียน.jpg

รายงานจากเพจ ตำรวจจราจร สภ.เมืองอุบลราชธานี แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนน ในวันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2558  ช่วงเวลา 15.00 - 18.00 น. จะมีการเคลื่อนขบวนเทียน เข้ามาตั้งไว้ที่บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง อาจทำให้การจราจรติดขัด โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางเคลื่อนขบวนเทียน ดังนี้

ขบวนแรก เคลื่อนจาก ร.ร.นารีนุกูล ถึง แยกชลประทาน7 เลี้ยวซ้าย มาตาม ถ.อุปลีสาน ถึง แยกโตโยต้า เลี้ยวขวา ไปตามถนนชยางกรู ผ่าน แยกเอสโซ่ ผ่าน แยก ก.ม.ศูนย์ ผ่าน แยกตลาดน้อย ถึง แยกอุบลพลาซ่า เข้าทุ่งศรีเมือง

ขบวนที่สอง เคลื่อนจาก ดูโฮม(อุบลวัสดุ) สะพาน 200 ปี ผ่านแยกวงเวียนน้ำพุ ถึง แยกร่มเกล้า ถึง แยกอุบลพลาซ่า

ข่าวโดย www.GuideUbon.com

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511