guideubon

 

เชิญร่วมงานเทศกาล “กินสบายใจ ห่างไกลโรค” ปี 3

กินสบายใจ-อุบล-01484.jpg

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล “กินสบายใจ ห่างไกลโรค” ปี 3

วันที่ 16 – 18 มกราคม 2558 เวลา 10.00 – 21.30 น.

ณ บริเวณชั้น G ศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ ห้างสุนีย์ทาวเวอร์

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เปิดจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ต่างๆ แก่ผู้ร่วมงาน มีซุ้มจำหน่ายสินค้า ได้แก่ ข้าวพื้นบ้านอินทรีย์ , ผักอินทรีย์ ผักปลอดภัย และอาหารแปรรูป

ชมนิทรรศการกินเปลี่ยนโลก/ นิทรรศการ ตลาดเขียวอำนาจเจริญ ยโสธร สุรินทร์ /นวัตกรรมทำนา จากเครือข่ายชาวนาวันหยุด/ นิทรรศการองค์รวมหน่วยงานราชการ “ยุทธศาสตร์ 4 ด้านเกษตรอินทรีย์” เกษตร พาณิชย์ /ธกส./เกษตรอินทรีย์ ม.อุบล /ดร.สังวาล สมบูรณ์ /โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน รายการกินสบายใจ /มูลนิธิประชาสังคม /รพ.50 พรรษา กินเป็นยา / สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุบลฯ / สนง.ประมงจังหวัดอุบลฯ

เวลา 15.30 – 16.00 น. การแสดง “ วงโปงลางนักเรียน ”

เวลา 16.00 – 16.30 น. เวทีเสวนา “ ตัวแทนเกษตร”  โดย คุณพ่ออนันต์ นนท์ศิริ คุณจุรีย์พร โสภาจันทร์ ดำเนินรายการโดย นายกมล หอมกลิ่น

เวลา 16.30 – 17.00 น. การแสดงก่อนพิธีเปิด “วงโปงลางนักเรียน”

เวลา 17.00 – 17.30 น. พิธีเปิด พิธีกร คุณอมลวรรณ จงจำ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 คุณ คุณกมล หอมกลิ่น เจ้าหน้าที่สื่อสร้างสุข

กล่าวต้อนรับ โดย คุณสุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการบริษัทสินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด

กล่าวเปิดงาน โดยชาวนาอินทรีย์ พ่อปิยะทัศน์ ทัศน์นิยม /พ่อแดง หาทวี/ พันโทบุญเลิศ เข็มเพชร/ พ่อวิเชียร ชี้ช้าง / แม่ทองมวย มีสง่า/ แม่อรพิน จำปาเนตร ****จากจังหวัดอุบลฯ 3-5 คน ตัวแทนกล่าวเปิดงานประมาณ 5 นาที และมีชาวนาจากจังหวัด อำนาจเจริญ สุรินทร์ และยโสธร ขึ้นยืนบนเวทีด้วย กล่าวความรู้สึก

กล่าวแสดงความคิดเห็น • นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี • พลตรีนิรุทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 • นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

พิธีขอบคุณชาวนา • พิธีเปิด โดย พิธีตำข้าวแบบโบราณ (ครกโบราณ 3 ชุด ตำด้วยมือ)

เวลา 17.30 – 18.30 น. การแสดง วงดนตรี “วงลำนำอีสาน”

เวลา 18.30 – 19.30 น. เวทีเสวนา “โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน” ดำเนินรายการ โดยนายกมล หอมกลิ่น

เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป กิจกรรมสนุกบนเวทีโดยพิธีกรกลาง

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558

เวลา 08.30 – 10.00 น. เกษตรกรเตรียมร้านจำหน่ายสินค้า

เวลา 10.00 – 12.00 น. ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเวที

เวลา 12.00 – 13.00 น. การแสดง ดนตรี “ วงทะนีออง ”

เวลา 13.00 – 14.00 น. เวทีเสวนา “มิสเตอร์ มาร์ติน ฝรั่งติดดิน” • โดย มาร์ติน วีลเลอร์ จากภาพยนตร์เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน ดำเนินรายการ โดยนายกมล หอมกลิ่น

เวลา 14.00 – 14.30 น. การแสดง ดนตรี “จินตะดนตรี”

เวลา 14.30 – 15.30 น. เวทีเสวนา “ข้าวพื้นบ้านต้านโรค” สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล • ดำเนินรายการ โดยนายกมล หอมกลิ่น • ผู้ร่วมเสวนา รศ.รัชนี คงคาฉุยฉายสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล นายพันธุ์ จูมมณี เกษตรกรบ้านนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 15.30 – 16.00 น. การแสดง ดนตรี “วงแหวงกูปรี”

เวลา 16.00 – 17.30 น. เวทีเสวนา ประเด็นสาธารณสุขจังหวัดอุบล/ประเด็นสมัชชาสุขภาพ หารือนายแพทย์ในฐานะประธานสมัชชาสุขภาพ เช่น ทิศทางสมัชชาสุขภาพ อาหารเป็นยา เป็นต้น • ดำเนินรายการ โดยนายกมล หอมกลิ่น

เวลา 17.30 – 19.00 น. การแสดง ดนตรี...

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558

เวลา 08.00 – 10.00 น. เกษตรกรเตรียมร้านจำหน่ายสินค้า

เวลา 10.00 – 12.00 น. เสวนา “เกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจอินทรีย์” เปิดเวทีเกษตรกรหน้าใหม่ สืบทอดวิถีเกษตรอินทรีย์ จากตัวแทนลูกเกษตรกรอินทรีย์

เวลา 12.00 – 13.00 น. การแสดง ดนตรี นาขวัญ แก้วสกล

เวลา 13.00 – 14.00 น. เวทีเสวนา “บทเรียนตลาดสีเขียว” • ดำเนินรายการ โดยนายกมล หอมกลิ่น • ผู้ร่วมเสวนา ตัวแทน จ.สุรินทร์/จ.อำนาจเจริญ/จ.ยโสธร/จ.อุบล (หมอเด่น) เกษตรกร (พันโทบุญเลิศ)

เวลา 14.00 – 14.30 น. การแสดง ดนตรีวง young brand

เวลา 14.30 – 15.30 น. เวทีเสวนา “สานฝัน ตลาดเขียวอุบลฯ” • ดำเนินรายการ โดยนายกมล หอมกลิ่น • ผู้ร่วมเสวนา สนง.พาณิชย์ / สนง.เกษตรจังหวัด / สื่อสร้างสุข / เกษตรอินทรีย์ ม.อุบล / ตัวแทนเกษตรกร/ ธกส.อุบลฯ ( ประธานชมรมผู้ประกอบการ เชิญผู้ประกอบการมาร่วม)

เวลา 15.30 – 16.00 น. การแสดง ดนตรีหมอลำเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

เวลา 16.00 – 17.00 น. เวทีเสวนา “การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ของม.อุบล” • ดำเนินรายการ โดยนายกมล หอมกลิ่น

เวลา 17.00 – 18.00 น. การแสดง ดนตรี ปิดท้าย

กินสบายใจ-อุบล-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511