guideubon

 

ประกาศ!! น้ำประปาไม่ไหล 3 พ.ย.64 หลังสี่ทุ่ม ต.ในเมือง กับ ต.แจระแม

น้ำประปาไม่ไหล-3พย64-01.jpg

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี

ด้วย กปภ.สาขาอุบลราชธานี มีความจำเป็นต้องดำเนินการหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อม/เปลี่ยนเหล็กรัดท่อจ่ายน้ำ บริเวณสถานีผลิตน้ำท่าวังหิน กปภ.สาขาอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

ระยะเวลาดำเนินการ 2-3 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ทำให้สถานีผลิตน้ำท่าวังหิน ไม่สามารถผลิต – จ่ายน้ำได้ตามปกติ มีผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล และในส่วนสำนักงานไม่สามารถทำธุรกรรมอื่นๆ ได้

พื้นที่ได้รับผลกระทบ :
1) ต.ในเมือง :
- ถนนชยางกูร จากซอยชยางกูร 1 ถึงซอยชยางกูร 42
- ถนนแจ้งสนิท จากซอยแจ้งสนิท 1 ถึงซอยแจ้งสนิท 21
- ถนนสุขาอุปถัมภ์ ถนนเลี่ยงเมือง จากซอยเลี่ยงเมือง 1 ถึงซอยเลี่ยงเมือง 7
- ถนนธรรมวิถี ถนนสุขาสงเคราะห์ ถนนอุปลีสาน ถนนสุริยาตร์ ถนนสรรพสิทธิ์ ถนนพิชิตรังสรรค์ ถนนผาแดง ถนนนครบาล ถนนหลวง ถนนเทพโยธี ถนนพลแพน ถนนอุบล-ตระการ ถนนพโลรังฤทธิ์ ถนนศรีณรงค์ ถนนเขื่อนธานี ถนนอุปราช ถนนราชบุตร ถนนราชวงศ์ ถนนพรหมราช ถนนพรหมเทพ ถนนเลียบแม่น้ำมูล ถนนอุบลเดช ถนนอุบลศักดิ์ ถนนยุทธภัณฑ์ ถนนอุบลกิจ ถนนสุรพล ถนนนิคมสายกลาง ถนนพโลชัย ถนนพนม ถนนจงกลนิธารณ์ ถนนสุรศักดิ์ ถนนชวาลาใน ถนนชวาลานอก ถนนเบญจะมะ ถนนสุปัฏน์ ถนนศรีทอง ถนนนพคุณ ถนนราชธานี

2) ต.แจระแม : ได้แก่ บ้านท่าบ่อ บ้านทัพไทย บ้านหนองแก บ้านหนองจาน บ้านทุ่งขุนน้อย

เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอความร่วมมือท่าน สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ หากมีปัญหา กรุณาแจ้งบ้านเลขที่ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อกลับ โดยตรงที่ 

ศูนย์ประปาทันใจ รับแจ้งท่อแตก-รั่ว 24 ชั่วโมง
โทร. 045-243910 ต่อ 114
มือถือ 099-0588833
Inbox เพจ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน