guideubon

 

เชิญชมและร่วมสืบสานการแสดงนาฏศิลป์ โขน ละคร 3 ส.ค.59

นาฏศิลป์-โขน-ละคร-01.jpg

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการสืบสานการแสดงนาฏศิลป์ โขน ละคร โดยมีการรำถวายพระพร “84 พรรษา มหาราชินี” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาประกอบการสาธิต “การสืบสานโขนในราชสำนักจากอดีต สู่ยุคปัจจุบัน” พร้อมด้วยการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอนหนุมานเข้าห้องนางวารินทร์” ละครพันทางเรื่องกากี การแสดงฉุยฉายมังรายกะยอชวา การแสดงแก้วหน้าม้าแต่งตัว ฟ้อนลาวดวงเดือน และระบำชวา ในโอกาสนี้

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมการแสดงและร่วมสืบสานมรดกทางด้านนาฏศิลป์โขน - ละคร ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องบุษยรัตน์

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511