guideubon

 

ดารา ศิลปิน ครอบครัวข่าว 3 ชวนปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนาค้ำพะยูง ที่ ม.อุบลฯ

ปลูกป่า3ล้านกล้า-01.jpg

ศิลปิน ดารา ครอบครัวข่าว 3 ยกคาราวานชุดใหญ่มาเชิญชวนชาวอุบลราชธานี ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนาค้ำพะยูง ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 26 กันยายน 2557 นี้

ครอบครัวข่าว 3 โดย สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนา ค้ำพะยูง” พร้อมมอบกล้าไม้พะยูงเพื่อใช้ในการปลูกป่า และนำไปปลูกในชุมชนต่างๆ โดยมี ผู้บริหาร ผู้ประกาศข่าว ศิลปิน ดารา ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เดินทางเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งกำหนดปลูกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2,000 ต้น และขอเชิญ ชาวจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ได้เล็งเห็นถึงการตัดไม้ทำลายป่าที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย จึงร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนา ค้ำพะยูง” ขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาคประชาชน และชุมชน ภาครัฐ เอกชน หันมาปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นโดยมีผู้นำศาสนาเป็นคนจุดประกายปลูกจิตสำนึกของคนไทยให้หยุดทำลายป่า และหันมาร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยเลือกพันธุ์กล้าไม้พะยูง เนื่องจากไม้พันธุ์นี้มีอายุยืนนาน

นอกจากนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ยังให้พระทุกวัดได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ร่วมกัน นอกจากที่จะมีชุมชนเป็นสถานที่ปลูกไม้พะยูงแล้วยังจะใช้วัดเป็นสถานที่ปลูกไม้พะยูงให้เจริญงดงามต่อไป

ปลูกป่า3ล้านกล้า-02.jpg

ในส่วน พื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่องก่อ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานที่จัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าชุมชน เป็นป่าอนุรักษ์พรรณไม้และพันธุ์สัตว์นานาชนิด และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บนพื้นที่ 175 ไร่ ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน ให้คนไทยร่วมกันรักษาป่าและฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เหลืออยู่น้อยในประเทศไทยให้มีมากขึ้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวน ชาวจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วม “ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนา ค้ำพะยูง” ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 พร้อมพบกับ เหล่าคาราวาน ผู้ประกาศข่าว ศิลปิน ดารา ในสังกัดครอบครัวข่าว 3 ครบทีม ณ บริเวณป่าต้นน้ำร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป