guideubon

 

ปิดตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) 17-19 ก.พ.65

ปิดตลาดใหญ่-17-19-02.jpg

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี จัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และล้างทำความสะอาด ภายหลังจากมีประกาศแจ้งปิดตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการค้าและผู้มาจับจ่ายซื้อของ ให้เป็นตลาดสดสะอาดปลอดเชื้อปลอดภัย

โดยศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ ที่ไปในใช้บริการระหว่างวันที่ 8-14 ก.พ. 2565 ขอให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน

หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย เหงื่อออกเวลากลางคืน แม้เพียง 1 อาการ ให้ตรวจ ATK หากผลเป็นบวก ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สารารณสุข /รพ.ใกล้บ้าน เพื่อกักตัวรักษาต่อไป