guideubon

 

เชิญชวนชาวอุบล ปิดเมืองปั่น ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันเรือยาว

ปั่นจักรยาน-แข่งเรือยาว-อุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณท่าน้ำคลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน จึงขอเชิญชวนชาวอุบลฯ ร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ "งานประเพณีแข่งขันเรือยาวฯ ปลอดภัย.... ไร้แอลกอฮอลล์" ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณท่าน้ำตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) เวลา 05.30-08.30 ระยะทาง 7 กิโลเมตร

ปั่นจักรยาน-แข่งเรือยาว-อุบล-02.jpg