guideubon

 

ระเบียบปฏิบัติของผู้ที่จะร่วมงานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา วัดหนองป่าพง

ระเบียบงานปฏิบัติธรรม-อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-01.jpg

วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด เป็นอาจริยบูชารำลึก พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม ซึ่งจะมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดสาขาต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนมาก โดยเฉพาะในวันที่ 16 มกราคม อันเป็นวันมรณภาพของหลวงพ่อชา จะถือเนสัชชิก มีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เวียนกันมาแสดงธรรมให้ฟังตลอดคืน ก่อนจะแยกย้ายในวันที่ 17 มกราคม

ระเบียบงานปฏิบัติธรรม-อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-10.jpg

ระเบียบปฏิบัติของผู้ที่จะร่วมงาน

- ห้ามซื้อขายภายในบริเวณเขตวัด
- ห้ามเรี่ยไรเงินภายในบริเวณเขตวัด หากประสงค์จะบริจาค ขอเชิญที่โรงครัวกลาง
- หน่วยงานที่จะจัดทำโรงทานให้ลงทะเบียนที่จุดประสานงานหน้าพิพิธภัณฑ์
- หน่วยงานที่จะจัดทำโรงทานควรจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์มาเอง
- โรงทานหยุดปรุงอาหารตั้งแต่เวลา 18.00 น. และบริการแจกทานจนเสร็จห้ามเกิน 19.00 น

*** วันที่ 16 มกราคม 2561 งดการแจกทานโรงทานจร ตามมติประชุมสงฆ์ ***

ระเบียบงานปฏิบัติธรรม-อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-05.jpg

- โรงทานทุกโรงทาน ติดแผ่นป้ายชื่อโรงทานรวมทั้งวัดสาขา ขนาดไม่เกิน 1x2 เมตร
- โรงทานเมื่อแจกทานเสร็จแล้ว ควรรักษาความสะอาดภายในโรงทานให้เรียบร้อย และเก็บขยะออกไป ภายนอกวัดด้วย

ระเบียบงานปฏิบัติธรรม-อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-02.jpg

- ผู้เข้าปฏิบัติธรรมให้ลงทะเบียนที่กองอำนวยการหลังพิพิธภัณฑ์
- แม่ชีที่มาปฏิบัติธรรมให้ไปลงทะเบียนที่สำนักชีเท่านั้น
- อุบาสก (ผู้ชาย) สวมกางเกงขายาวสีขาวและเสื้อสีขาว อุบาสิกา (ผู้หญิง) สวมเสื้อสีขาวและผ้าถุงสีขาวหรือดำ ไม่บางเกินไป

ระเบียบงานปฏิบัติธรรม-อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-03.jpg

-กรุณาเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นมาเอง คือ กลดหรือเต็นท์
(พระภิกษุสามเณรควรต้องเป็นกลดเท่านั้น เป็นไปได้ให้ใช้จีวรสีแก่นหรือสีบวร เพื่อความกลมกลืนกับพระสายหนองป่าพง ที่ย้อมจีวรด้วยแก่นขนุน) ไฟฉาย หมอน ผ้าห่ม (อากาศค่อนข้างหนาวเตรียมเสื้อกันหนาวด้วยก็ดี) ผ้าปูนั่ง เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ขวดน้ำประจำตัว ภาชนะใส่อาหาร ช้อน ฯลฯ
- เตรียมชุดขาวมาเปลี่ยนด้วย และควรเตรียมมาพอกับจำนวนวันที่อยู่ เพื่อไม่ต้องยุ่งยากในการหาซักผ้า ตากผ้า 
- ผู้เป็นโรคประจำตัวควรติดยามาด้วย งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว ในระหว่างเข้าร่วมปฏิบัติธรรมงดสูบบุหรี่

ระเบียบงานปฏิบัติธรรม-อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-04.jpg

- ผู้มาปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารเช้าหลังเวลา 06.30 น. และควรงดรับอาหารหลังเวลา 12.00 น.

ระเบียบงานปฏิบัติธรรม-อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-07.jpg

- งดใช้โฟมใส่อาหารแจกทานควรใช้ใบตองหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ ในปีนี้ ทาง ม. อุบล เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะ ขอความกรุณาให้ความร่วมมือกับทาง ม. อุบล ฯ ด้วยนะครับ

(แก้ไขเพิ่มเติม 15/12/2560)

ระเบียบงานปฏิบัติธรรม-อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-09.jpg

ระเบียบงานปฏิบัติธรรม-อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-08.jpg

ระเบียบงานปฏิบัติธรรม-อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511