guideubon

 

โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดฯ

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัญญาและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสุนียนีย์แกรน แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง อุบลราชธานี ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561 หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 045-319600-4

ดาวโหลดเอกสารที่นี้

กำหนดการ .Doc .Pdf

ใบสมัครลงทะเบียน .Doc .Pdf

รายละเอียดการอบรม .Doc .Pdf

หลักกฎหมายปกครอง-คดีปกครอง-ศาลปกครองอุบล-04.jpg