guideubon

 

โครงการตลาดประชารัฐ รับสมัครผู้ประกอบการร้านขนมไทย ขนมหวาน อาหารพื้นเมือง

ร้านขนมไทย-ขนมหวาน-อาหารพื้นเมือง-03.jpg

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี และอุบลสแควร์ ร่วมจัดโครงการตลาดประชารัฐ รับสมัครผู้ประกอบการ "ร้านขนมไทย-ขนมหวาน-อาหารพื้นเมือง" เพื่อจำหน่าย ณ ตลาดโต้รุ่งอุบลสแควร์ ฟรี!! ค่าพื้นที่ 3 เดือน 

เงื่อนไขการรับสมัคร

1. รับผู้ประกอบการเพียง 10 รายเท่านั้น (สนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่)
2. ฟรีค่าพื้นที่จำหน่าย 3 เดือน (จ่ายเพียงค่าน้ำ-ค่าไฟ)
3. สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานประชารัฐ หลังตลาดเทศบาล 6 (ข้างโรงแรมรีเจ้นท์)
4. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2560
5. คัดเลือกร้านค้าวันที่ 16 ธันวาคม 2560
6. เริ่มจำหน่าย วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (ทุกวัน)

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 087-6958633 หรือ 084-5122888