guideubon

 

ถ่ายทอดธรรมวินัยของพระตถาคต โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์

ตามรอยพระตถาคต-พระอาจารย์คึกฤทธิ์-03.jpg

ขอเรียนเชิญ ร่วมรับฟังการบรรยายธรรม ถ่ายทอดธรรมวินัยของพระตถาคต โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์ วัดนาป่าพง ปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ตามรอยพระตถาคต อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ตามรอยพระตถาคต-พระอาจารย์คึกฤทธิ์-04.jpg

ลงทะเบียน 13.00 น. เริ่มบรรยายธรรม 16.00 น. 

ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย สาธุ สาธุ สาธุ.....

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511