guideubon

 

อุบลฯ จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา-01.jpg

ด้วยในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 09.30 น. พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ถนนอุปราช (หน้าศาลากลางเก่า)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา-02.jpg

เวลา 10.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) อ.วารินชำราบ

เวลา 13.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม

เวลา 19.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา-03.jpg

วันเฉลิมพระชนมพรรษา-05.jpg

วันเฉลิมพระชนมพรรษา-04.jpg