guideubon

 

เชิญร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลสวดมนต์ ถือศีล กินเจ จังหวัดอุบลราชธานี

กินเจ-เปิดงาน-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม "น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ชาวอุบล รวมใจ สวดมนต์ ถือศีลกินเจ" ปีที่ 3 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีถือศีลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน ระหว่างวันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2560

สมชาติ-พงคพนาไกร-หอการค้าอุบล-01.jpg

นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม "น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ชาวอุบล รวมใจ สวดมนต์ ถือศีลกินเจ" ปีที่ 3 จะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ภายในงานมีนิทรรศการศาสตร์พระราชา การขับร้องเพลงประสานเสียงถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยวงออร์เคสตรามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และการจัดโรงทานอาหารเจ โดยงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้น  ที่บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

กินเจ-เปิดงาน-02.jpg

กำหนดการ พิธีเปิดงาน วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

เวลา 15.45 น. ขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้า จากมูลนิธิต่างๆ และผู้ร่วมงาน พร้อมกันที่หน้าศาลาจตุรมุข

เวลา 16.00 น. ขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้า ถึงบริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง และแขกผู้มีเกียรติพร้อมประกอบพิธีอัญเชิญเทพเจ้า

เวลา 16.30 น. ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และแขก VIP ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญเทพเจ้า

- เหล่าโก้ (เชิญกระถางธูป)
- พิธีเชิญเทพเจ้า (เซี๋ยยฮุก)

เวลา 17.15 น. เสร็จพิธีอัญเชิญเทพเจ้า
พิธีกรบรรยายสรุปเหตุการณ์ในพิธีสวดมนต์ และแนะนำกิจกรรมภายในงาน

เวลา 17.20 น. วงออร์เคสตราจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์

เวลา 17.40 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาถึงบริเวณงาน
- พิธีกรเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำจุดรับฟังคำกล่าวรายงาน
- ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สักการะเทพเจ้าจุด / จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย บูชารัชกาลที่ 9 ยืนสงบนิ่งพร้อมกัน 89 วินาที / เปิดกรวยกระทงดอกไม้ รัชกาลที่ 10 กล่าวสดุดี / เพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา 18.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมร้องเพลงชาติ

เวลา 18.05 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และแขก VIP นั่งชมการร้องเพลงของนักเรียนโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 บรรเลงโดยวงออร์เคสตร้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เวลา 18.20 น. เริ่มถ่ายทอดสดผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และแขก VIP ร่วมร้องเพลง "รักพ่อไม่มีวันพอเพียง" บรรเลงโดยวงออร์เคสตร้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เวลา 18.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และแขก VIP ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และชมศาสตร์พระราชา ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี วงออร์เคสตรามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์

เวลา 18.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และแขก VIP เยี่ยมชมโรงทาน และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงทานที่มาร่วมงาน / เสร็จพิธี วงออเคสตร้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์

เวลา 19.00 น. พิธีกรเชิญทุกท่านที่อยู่ภายในงาน ร่วมร้องเพลง "รักพ่อไม่มีวันพอเพียง" เพื่อจบการบรรเลงจากวงออร์เคสตรามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เวลา 19.15 น. ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และแขก VIP พร้อมผู้ร่วมงานร่วมกันประกอบพิธีสวดมนต์จีน (เดินธูป) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

เวลา 20.00 น. อัญเชิญกระถางธูปแต่ละมูลนิธิกลับมูลนิธิ / เสร็จพิธีการ