guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ เตรียมแถลงข่าว งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคอีสาน

ราชภัฏอุบล-กีฬามหาวิทยาลัย-45-01.jpg

วันที่ 18 กันยายน 2560 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงานแถลงข่าว และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 โดยมีการประชุมชี้แจงข้อบังคับ ระเบียบการแข่งขันกีฬา และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา เวลา 09.00 น. จากนั้นจะมีการแถลงข่าว เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมโกมุท อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสถาบันการศึกษา จำนวน 28 แห่ง เข้าร่วมแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี